Обратно към ЦРЧР

Как да постигнем революция на уменията – интелигентните умения на CEDEFOP в действие

февр. 20, 2024

Интелигентността на уменията е ключов фактор за вземане на решения, свързани с уменията и работните места на хора, организации, градове, региони и държави. Но какво е необходимо, за да стане интелигентността на уменията уместна и ефективна и как може най-добре да се подпомогнат хората, вземащи решения, свързани с интелигентността на уменията?

 Стъпил на над десет годишния си опит в областта на разработване и разпространение на умения и анализ на пазара на труда, CEDEFOP представя своя подобрен инструмент, свързан с интелигентността на уменията, който обединява различни направления от аналитичната и изследователската работа на Агенцията. С този инструмент за разпознаване и развитие на уменията, CEDEFOP има за цел да представи по-добри и по-ярки доказателства за настоящите и бъдещи тенденции на пазара на уменията и труда.

 На тази виртуална среща, CEDEFOP кани ключови заинтересовани страни и потребители на информация относно уменията, за обсъждане възможностите за развитие интелигентността за уменията, както и предизвикателствата при анализирането, предоставянето и използването на данни за уменията и пазара на труда, и надеждна информация.

За повече информация и регистрация за събитието:

https://www.cedefop.europa.eu/en/events/roadmapping-skills-revolution