Обратно към ЦРЧР

Кариерно ориентиране и представяне на знанията и уменията за успех в гимназиален етап – Стъпка напред към успешната кариерата, 4-5 април 2023, гр. Пловдив

мар. 28, 2023

Уважаеми посетители,

В контекста на Европейската година на уменията 2023, Центърът за развитие на човешките ресурси организира събитие на тема: „Кариерно ориентиране и представяне на знанията и уменията за успех в гимназиален етап – Стъпка напред към успешната кариерата”, което ще се проведе в периода 4-5 април 2023г, в гр. Пловдив (мястото на събитието ще бъде допълнително съобщено).

Събитието е насочено към учители, ученици, педагогически съветници, професионалисти в областта на професионалното образование и обучение (ПОО). Програмата на събитието (програма) съчетава възможностите и многообразието от дейности предоставени от три основни екипа към ЦРЧР – Еврогайдънс, Европас и Национален експертен екип по ПОО. С това събитие ще популяризираме кариерното ориентиране в сферата на училищното  и професионалното образование и платформата Европас, както и възможностите, които тя предоставя на младите хора с цел професионално реализиране и подобряване на възможностите за реализиране на прибщаващото ПОО. В тази връзка ще бъдат представени и възможностите по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“. На събитието ще бъдат демонстрирани възможностите на платформата Европас, както и ще бъде организирано практическо обучение на участниците за работа с нея. Ще бъдат предоставени практически уроци за създаване на Европас автобиография и Европас мотивационно писмо. Като част от обучението ще обърнем специално внимание на представителите на професионалните гимназии на възможността им да издават документът Европас приложение към диплома. В съответствие с Европейската година на уменията, основен  акцент в програмата ще бъде и популяризирането на ролята на кариерните консултанти и дейностите за насърчаване на кариерното консултиране и ориентиране в посока как младите хора да развият умения за успех по отношение на кариерата.

Регистрация – тук

Условия за поемане на пътни разходи – тук

Екип на Еврогайдънс България