Обратно към ЦРЧР

Компендиум с добри практики в кариерното ориентиране

дек. 13, 2022

Уважаеми, посетители,

Еврогайдънс България има удоволствието да Ви информира за издаването на Компендиум с обобщени добри практики в подкрепа на кариерното консултиране и ориентиране в условия на пандемия.

 Идеята за Компендиума дойде в резултат на организирания от Еврогайдънс България конкурс за представяне на добри практики в подкрепа на кариерното консултиране и ориентиране в условия на пандемия, краен срок за подаване на кандидатурите 01.12.2021г. В конкурса получихме вдъхновяващи примери и добри практики, които могат да бъдат полезни в ежедневната работа на хора, работещи в сферата на кариерно ориентиране  и консултиране.

Повече информация можете да намерите на следния линк: ТУК

 Екип Еврогайдънс България