Обратно към ЦРЧР

Международен онлайн панаир за висше образование в Балтийските страни

февр. 15, 2021

Уважаеми посетители,

Информираме Ви, че на 12-13 март 2021г. ще се проведе „Международен онлайн панаир за висше образование в Балтийските страни“.

Събитието цели информираност на младите хора и техните родители относно възможностите за обучение в Литва, Латвия и Естония. За повече информация, моля, посетете следния линк: http://www.balticcouncilfairs.org/p/online-fairs/days-of-international-educatio1baltic

С най-добри пожелания,

Екип Еврогайдънс България