Обратно към ЦРЧР

Мрежата „Еврогайдънс“

мар. 17, 2022

Уважаеми посетители,

Информираме Ви, че на официалната международна интернет страница на мрежата „Еврогайдънс“ може да намерите множество информация и публикации, обхващащи широк спектър от теми и такива, касаещи кариерното ориентиране през целия живот от различни гледни точки (напр. политики, практики, изследвания, обучения).

Повече информация може да намерите на официалната международна интернет страница на мрежата: https://www.euroguidance.eu/

Екипът на „Еврогайдънс“ България