Обратно към ЦРЧР

Национално обучение на кариерни консултанти

окт. 30, 2023

От 25 до 27 октомври 2023 г. в София се проведе национално обучение на кариерни консултанти. В него се включиха 60 практикуващи специалисти от различни региони на страната, които работят в системата на образованието, в структури на Агенцията по заетостта, в Центрове за професионално образование и обучение и в консултантски организации.

Обучението предизвика голям интерес сред участниците. Водещите лектори доц. д-р Силвия Цветанска и д-р Хенриета Илиева създадоха позитивна и творческа атмосфера и предложиха много иновативни подходи за кариерно ориентиране и консултиране. Чрез групова работа и изследване на случаи участниците се запознаха с различни алгоритми за оказване на кариерна подкрепа. Много позитивни емоции предизвика дискусията за използването на личните истории в процеса на кариерно ориентиране и водене на случаи.

Програмата беше изключително разнообразна и наситена с интересни презентации и теми. Гост лектор беше д-р Сезгин Бекир от БАН, който показа възможности за използване на транзакционния анализ в подкрепа на кариерните избори.

Полезни ресурси и инструменти за работа с ученици и младежи представи Невена Раковска от Фондацията на бизнеса за образованието – организация с доказана експертиза в изпълнението на международни проекти за кариерно ориентиране.

Участниците получиха актуална информация от представители на ЦРЧР за работата на мрежата „Еврогайдънс“ на международно и национално ниво и инструментите на „Европас“, както и за дейността на „Националния експертен екип по професионално образование и обучение“.

Инж. Красимира Брозиг от НАПОО разказа как новата информационна система на агенцията може да се ползва от специалисти и граждани в подкрепа на професионалното образование и обучение.

В дискусионните панели участниците обсъдиха бъдещето на кариерното ориентиране и достигнаха до важни изводи за необходимостта от нов тип кариерни услуги. Появиха се нови идеи за бъдещи практики – създаване на мобилни кариерни центрове, приложение на изкуствения интелект, работа на кариерните консултанти в мултидисциплинарни екипи с психолози, социални работници, учители и други специалисти.

В края на обучението се забелязваше голямо въодушевление от преживяното. Участниците спонтанно споделиха своето високо удовлетворение от съдържанието, начина на провеждане и организацията на обучението. В своята обратна връзка те дадоха висока оценка на усилията на екипа, който реализира мрежата „Еврогайдънс“ в България, за укрепване на мрежата на кариерните консултанти и постигане на устойчивост в резултатите от провежданите обучения за професионално развитие.

Екипът на Еврогайдънс България