Обратно към ЦРЧР

Национално обучение на кариерни консултанти, 23-25 ноември 2022г., град Пловдив

ное. 28, 2022

За поредна година Еврогайдънс България подкрепи кариерните консултанти като предложи висококачествено обучение за тяхното професионално развитие.

От 23 до 25 ноември 2022 г. в гр. Пловдив се проведе Национално обучение на кариерните консултанти, в което се включиха над 70 практикуващи специалисти от цялата страна. Домакин на събитието беше Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР).

Лекторите – доц. д-р Силвия Цветанска и д-р Хенриета Илиева предложиха разнообразна и практически ориентирана програма, наситена с множество срещи, дискусии, практически упражнения и презентации по ключови теми, свързани с избора на кариера.

След официалното откриване на събитието, г-жа Красимира Димитрова – координатор на мрежата, запозна участниците с дейността на Еврогайдънс в България, а г-жа Мария Иванова-Пиндин представи възможностите на платформата „Европас“ за подготовка на документи за кандидатстване за работа и изготвяне на собствен профил на компетентностите и уменията.

Участниците бяха поздравени от Началника на РУО – Пловдив, г-жа Антоанета Пакова, която говори за тенденциите в кариерното ориентиране в контекста на образователните политики и практики. Интересни данни за лицензираните от НАПОО центрове за информация и професионално ориентиране коментира г-жа Силвия Тонева – главен експерт в НАПОО.

През втория и третия ден на обучението акцентът беше поставен върху запознаване с иновативни инструменти и методи за кариерно ориентиране и консултиране на ученици, младежи и безработни лица. С цел обмен на опит и добри практики беше осъществена учебна визита на територията на Центъра за подкрепа на личностното развитие в ОДК – Пловдив и срещи с представители на Дирекция „Бюро по труда“ и на Националната търговска гимназия в Пловдив. Кариерни консултанти от гр. Пловдив, гр. Силистра, гр. Русе споделиха свои постижения.

Интерес предизвика и презентацията, разкриваща гледната точка на работодателите за тенденциите на пазара на труда и необходимостта от ранно кариерно ориентиране.

Много емоционално и вълнуващо кариерните консултанти реагираха на практическите упражнения за развитие на професионална рефлексия и работа в мрежа, предложени от лекторите.

В края на обучението участниците спонтанно изразиха своята висока удовлетвореност от полезното обучение и от добавената стойност на дейностите на мрежата Еврогайдънс България. Те оценяват обучението като особено полезно и вдъхновяващо за експериментиране на нови идеи в кариерното ориентиране и консултиране.

 

Екипът на Еврогайдънс България