Обратно към ЦРЧР

Национално обучение на кариерни консултанти

окт. 10, 2022

Уважаеми посетители,

Дейност „Еврогайдънс“ България ще организира Национално обучение на кариерни консултанти, което ще се проведе в периода 23-25 ноември 2022г., град Пловдив.

Събитието ще е насочено към всички заинтересовани страни, имащи отношение към кариерното ориентиране:

  • кариерни консултанти, работещи в Центрове за личностно развитие и/или в Кариерни центрове във висшите училища и в структурите на Агенцията по заетостта;
  • психолози и педагогически съветници в различните степени на средното образование;
  • учители, класни ръководители, които осъществяват дейности по кариерно ориентиране;
  • обучители в Агенции за подбор и обучение на персонала, консултанти в Центровете за професионално образование и обучение и консултанти от бизнес организации, които имат отношение към пазара на труда.

Обучението има за цел да надгради постигнатото в предходните обучения и да се утвърдят модели на кариерно ориентиране на ученици и младежи, които да се прилагат от участници с по-малък опит и от такива, които търсят иновативни практики.

Регистрацията за участие в обучението ще бъде публикувана в началото на месец ноември на сайта на Еврогайдънс България.

Екипът на Еврогайдънс България