Обратно към ЦРЧР

Обща покана за кандидатстване, Програма „Еразъм+“, 2024 г.

дек. 8, 2023

Общата покана за кандидатстване по Програма „Еразъм+“ за 2024 селекционна година е публикувана: Тук

Всички кандидати следва да се запознаят подробно с Ръководството по Програма „Еразъм+“, в което се съдържа цялата необходима информация, относно правилата, предлаганите възможности за финансиране, допустимите дейности, участници, срокове и документи, както и стъпките за кандидатстване:

  • Ръководство по Програма „Еразъм+“ (на английски език): Тук
  • Ръководство по Програма „Еразъм+“ (на български език): Тук

Важно: В случай на противоречие в различните езикови версии на ръководството, версията на английски език има предимство!

Ставките за бюджетна категория „Индивидуална подкрепа“, приложими на национално ниво за проекти за мобилност по Ключова дейност 1, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Образование за възрастни“ и „Спорт“ за 2024 селекционна година можете да намерите: Тук

Електронните формуляри за кандидатстване ще бъдат достъпни на по-късен етап: Тук