Обратно към ЦРЧР

Обществената консултацията относно Европейската квалификационна рамка

ян. 26, 2023

Уважаеми посетители,

Бихме искали да ви поканим да споделите вашите виждания относно прозрачността и съпоставимостта на квалификациите в Европа по време на текущата обществена консултация относно Европейската квалификационна рамка  (EQF), провеждана от Европейската комисия.

За тази цел е създаден въпросник, който ще ви отнеме само няколко минути за попълване и не изисква специфични познания, и е достъпен на всички езици на ЕС.

Въпросникът е достъпен на следния ЛИНК до 22 март 2023 г.

Обществената консултацията е част от оценката на препоръка на Съвета от 2017 г. относно Европейската квалификационна рамка, която да разглеждат ефективността, приложимостта и добавената стойност на дейността. Целта е да се направи равносметка за свършената работа досега и да се направят препоръки за в бъдеще.

Събирането на вашите възгледи и мнения е от изключително значение за настоящото изследване.

Благодарим, че ще се включите в тази инициатива.

С най-добри пожелания,

Екипът на Еврогайдънс България