Обратно към ЦРЧР

Обучителен курс по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност“, на тема: Tiffany stained-glass window making training event“

февр. 6, 2020

Уважаеми посетители,

Предоставяме на вашето внимание възможност за обучителен курс по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност“, на тема: Tiffany stained-glass window making training event“.  Курсът е насочен към преподаватели, обучителни на възрастни в областта на художественото и културно образование, особено на хора в неравностойно положение – инвалиди, затворници, безработни, хора, изложени на риск от социално изключване и др.

Обучението се организира от Полската организация „BUSOLA”.

Повече информация за институцията-организатор и съдържанието на курса може да намерите ТУК

Екипът на Еврогайдънс