Обратно към ЦРЧР

Онлайн семинар „Палитра за личностно развитие“, 16 – 17 март 2022 г.

мар. 8, 2022

Уважаеми колеги,

В периода 16-17 март 2022 г. ЦРЧР в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Националното звено за координация по дейност еТwinning, ще проведе онлайн семинар на тема „Палитра за личностно развитие“. Събитието е насочен към всички, работещи в сферата на предучилищното и училищното образование – учители, психолози, логопеди, библиотекари, педагогически съветници.

По време на обучението ще бъдат представени понятието личностно развитие, връзката между ключовите компетентности и меките умения, касаещи личностното развитие и успешната реализация на индивида. Ще бъдат представени и съвременни методи, похвати, програми, инструменти, компетентности, подкрепящи личностното развитие (коучинг, Нейрографика, многоезичие и др.), и тяхната връзка с различни области на науката – психология, социология, педагогика, лингвистика. Обучението има за цел повишаване на личната мотивация за самоусъвършенстване и включва дейности за запазване на психичното здраве на работещите в сферата на образованието. Програмата предвижда работни ателиета за справяне със стреса, причинен от пандемията и настоящия труден момент.

Линк за регистрация можете да намерите: тук 

Програмата на събитието можете да видите: тук

След приключване на периода на регистрацията, на посочения от Вас e-mail ще получите: потвърждение за регистрация, линковете за участие в събитието, програма на семинара (моля, внимавайте при изписването на електронния си адрес).

Регистрацията ще бъде отворена до края на деня на 10 март 2022 г.

Очакваме Ви!

 

Екипът на Еврогайдънс