Обратно към ЦРЧР

Платформа за кариерни умения

февр. 18, 2021

Уважаеми посетители,

Представяме на Вашето внимание платформата за кариерни умения (https://app.career-skills.eu/bg), която е създадена по инициативата Career Skills Project с координатор Фондация на бизнеса за образованието, която включва още пет организации от Финландия, Франция, Германия, Великобритания и Гърция. Тя е насочена към кариерни консултанти и хора от всички възрасти и съдържа каталог с 12 ключови кариерни умения, дигитален инструмент за оценка и онлайн курс по кариерни умения, който ще бъде готов през есента.
Освен това платформата дава възможност на кариерните консултанти да се регистрират в картата на кариерните услуги и по този начин да бъдат намирани по лесно от потенциалните клиенти. Посетителите могат да търсят услугите по различни критерии – географска близост, умение, което искат да развият (например – самопознание, устойчивост, лидерство, творчество и др.), вид доставчик и по целева група (например – услуги за ученици, безработни, работещи и др.)

Вижте кратко представяне на платформата в това видео, а повече информация можете да намерите в платформата, както и на фейсбук страницата на инициативата.

Екип Еврогайдънс България