Обратно към ЦРЧР

Позицията на мрежата EUROGUIDANCE относно разглеждането на предложението за ключовите компетенции

ное. 12, 2018

От 1992 г. насам мрежата Euroguidance предоставя знания и опит в областта на ориентирането през целия живот и мобилността с учебна цел в рамките на образованието, обучението и заетостта в Европа. Общо 34 европейски държави принадлежат към мрежата Euroguidance. Националните центрове Euroguidance допринасят за изпълнението на целите „Еразъм+“, както и за политиките и стратегиите на ЕС в контекста на ученето през целия живот и устойчивата заетост.

Мрежата „Euroguidance“ твърдо вярва, че гражданите могат да вземат добре информирани решения относно тяхното обучение на всички нива в образованието и кариерата, когато имат лесен достъп до професионална информация, консултации и ориентиране. В същото време е необходим по-широк набор от компетенции, за да се намерят подходящи длъжности за гражданите, за да бъдат те независими и допринасящи за обществото.

Пълният текст на документа: ТУК.