Обратно към ЦРЧР

Проучване на възможностите за компенсационни сценарии за новата и по-зелена програма Еразъм+ 2021–2027 г.

окт. 13, 2021

Уважаеми посетители,

Финландската Национална агенция изготви Проучване на възможностите за компенсационни сценарии за новата и по-зелена програма Еразъм+ 2021–2027 г. Докладът предоставя информация за вземане на решения относно начини за намаляване на въглеродния отпечатък от програмата „Еразъм+“ за образование, обучение, младеж и спорт. Той се основава на идеята, че първата стъпка за намаляване на емисиите на парникови газове е да се измери въглеродният отпечатък на дейностите, след което да се приложат възможни мерки за намаляване на въглеродния отпечатък и накрая да се компенсира останалия въглероден отпечатък.

Повече информация, както и самия доклад можете да намерите тук.

Екипът на Еврогайдънс България