Обратно към ЦРЧР

Ръководство за консултанти за неизследвани води на кариерното ориентиране

окт. 13, 2021

Уважаеми посетители,

Имаме удоволствието да Ви представим интересно четиво, което наскоро бе публикувано.

Книгата е напълно безплатна в онлайн пространството и отговаря на редица въпроси, свързани с насърчаването на устойчиви ценности в кариерното проектиране и теми, касаещи  взаимоотношенията, с които може да се сблъска всеки в процеса на кариерното консултиране.

Книгата е достъпна на следната интернат страница: https://www.ekscr.cz/en/publications

Надяваме се книгата да Ви бъде интересна и изключително полезна.

Екип Еврогайдънс България