Обратно към ЦРЧР

Ресурси за професионалисти по кариерно ориентиране, работещи с бежанци

май 11, 2022

Професионалистите и услугите по кариерно ориентиране в цяла Европа отдавна подкрепят мигрантите и бежанците с цел да достигнат до нови хоризонти както в образованието, така и на пазара на труда след трудности в кариерата и образователния път на хората. Войната срещу Украйна в момента не е само атака срещу невинни хора, но е и вид атака срещу образованието, обществото и институциите на страната.

В тази връзка мрежата Еврогайдънс би искала да посочи няколко статии, ресурси и инструменти, които могат да бъдат в помощ на общността за ориентиране в подкрепа на тези, които пристигат или предстои да пристигнат – списъкът ще се актуализира непрекъснато.

Повече информация може да намерите на официалната международна интернет страница на мрежата: https://www.euroguidance.eu/resources-for-guidance-professionals-working-with-refugees

Екипът на „Еврогайдънс“ България