Обратно към ЦРЧР

Стъпка напред към успешната кариера в гр. Пловдив

апр. 21, 2023

Уважаеми посетители,

В контекста на Европейската година на уменията 2023, Център за развитие на човешките ресурси, дейности Еврогайдънс, Европас и Национален експертен екип ПОО,  организираха обучение на тема: „Кариерно ориентиране и представяне на знанията и уменията за успех в гимназиален етап – Стъпка напред към успешната кариерата”, което се проведе в периода 3-5 април 2023г, в гр. Пловдив.

В двудневния образователен форум взеха участие повече от 40 преподаватели, педагогически съветници и ученици от различни  професионални, езикови и средни училища и  гимназии от града.

Попълнената обратна връзка от участниците в събитието показва, че 70% посочват, че цялостната им оценка от събитието е „Отлична“, 25% „Много добра“ и 5% „Добра“.

Екипът Европас представи портфолиото от документи, практическите възможности на платформата, като тя бе демонстрирана с всички прилежащи функционалности.

Г-жа Надежда Паунова от Фондация на бизнеса за образованието представи обучителни материали и инструменти, създадени в подкрепа на младежите и техните учители в процеса на кариерно ориентиране и планиране на учениците формули за успех в тяхното бъдещо кариерно ориентиране.

Г-н Андреан Лазаров, национален консултант по ПОО, разигра ролеви игри за провеждане на интервю с цел определяне на силни и слаби страни на кандидатите. Беше обърнато специално внимание на ролята на вербалната и невербална комуникация по време на интервю за работа. Той сподели примери пред участващите, доказващи важността на това всеки млад човек да бъде осъзнат за кариерния му път още в първите етапи на професионалното си обучение.

Насочено беше вниманието на педагозите и педагогически съветници за възможностите, които кариерното ориентиране предлага, както и им беше предоставен достъп до ресурси, които могат да им бъдат в помощ в осъществяване на този процес. Специално внимание беше отделено и на необходимостта от включване на ученици със специални образователни потребности.

Еврогайдънс България ще продължи да организира полезни обучения на различни целеви групи.

Екип Еврогайдънс България