Обратно към ЦРЧР

Възможност за гледане на запис от уеб семинар на тема: „РАЗВИТИЕ НА КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ ЧРЕЗ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ – ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ“

дек. 16, 2020

Възможност за гледане на запис от уеб семинар на тема:

„РАЗВИТИЕ НА КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ ЧРЕЗ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ – ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ“

 

На 13 ноември 2020 г. имахме възможност да се запознаем с практическия опит и да научим повече за развитието на кариерното ориентиране и консултиране чрез проекти по Програма „Еразъм+“. В рамките на уеб семинара, лекторите представиха общ преглед на своите проекти, споделиха как са разработили идеите за проектите и са установили сътрудничество с различни европейски партньори. Също така, лекторите отговориха и на въпроси от участниците в уеб семинара, за да помогнат на други консултанти по кариерно ориентиране да започнат реализация на своите идеи за проекти:

  • Невена Раковска, България (Проект за кариерни умения – кариерните умения имат за цел да създадат европейска платформа на едно гише за граждани, за консултанти по кариерно ориентиране и за експерти в областта на развитието на кариерните умения. НАПРЕД – Проект БЪДЕЩЕ – БЪДЕЩЕ има за цел трансформиране на кариерното ориентиране на Z-поколението чрез иновативен, основан на игри сценариен подход, както и да подготви следващото поколение за бъдещите работни места);
  • Helelna Kostalova, Чехия (организация EKS);
  • Tomáš Šprlák, Словакия (Внедряване на качество в кариерното ориентиране – общоевропейски проект, осъществяването на който доведе до разработване на стандарт за качество и процес на сертифициране за практикуващите консултанти по кариерно ориентиране);
  • Vincent Verrydt, Белгия (Кариерата ви чака – пригответе се! – справяне с младежката безработица).

 

В случай, че сте пропуснали това събитие, записът на уебинара е достъпен тук.

Уебинарът се организира от мрежата Euroguidance в рамките на дейностите на Групата за развитие на компетентността по инициатива на Euroguidance центровете от България, Белгия (Фламандска общност), Словакия и Чехия и с техническа подкрепа от Euroguidance Сърбия.